Vilkår og betingelser
Velkommen til Hydraulisk økonomisk kompani!

Disse vilkårene og betingelsene skisserer regler og forskrifter for bruk av Høyer tilvirker nettsted, lokalisert på http://no.imbxg.com.

Ved å gå til dette nettstedet antar vi at du godtar disse vilkårene. Ikke fortsett å bruke Hydraulisk økonomisk kompani hvis du ikke godtar å følge alle vilkårene og betingelsene som er angitt på denne siden.

informasjonskapsler:
Nettstedet bruker informasjonskapsler for å personliggjøre din online opplevelse. Ved å gå til Hydraulisk økonomisk kompani godtok du å bruke de nødvendige informasjonskapslene.

En informasjonskapsel er en tekstfil som er plassert på harddisken av en websiderver. Informasjonskapsler kan ikke brukes til å kjøre programmer eller levere virus til datamaskinen din. Informasjonskapsler er unikt tilordnet til deg og kan bare leses av en webserver på domenet som ga informasjonskapselen til deg.

Vi kan bruke informasjonskapsler for å samle inn, lagre og spore informasjon for statistiske eller markedsføringsformål for å drive nettstedet vårt. Du har muligheten til å godta eller avslå valgfrie informasjonskapsler. Det er noen nødvendige informasjonskapsler som er nødvendige for driften av nettstedet vårt. Disse informasjonskapslene krever ikke ditt samtykke, ettersom de alltid fungerer. Vær oppmerksom på at ved å godta nødvendige informasjonskapsler, godtar du også tredjeparts informasjonskapsler, som kan brukes via tredjeparts tjenester hvis du bruker slike tjenester på nettstedet vårt, for eksempel et videovindu som er levert av tredjeparter og integrert inn på nettstedet vårt.

Lisens:
Med mindre annet er angitt, eier Høyer tilvirker og/eller dets lisensgivere immaterielle rettigheter for alt materiale på Hydraulisk økonomisk kompani. Alle immaterielle rettigheter er forbeholdt. Du kan få tilgang til dette fra Hydraulisk økonomisk kompani for din egen personlige bruk underlagt begrensninger som er angitt i disse vilkårene.

Du må ikke:

Kopier eller publiser materiale fra Hydraulisk økonomisk kompani
Selg, leie eller underlisensier materiale fra Hydraulisk økonomisk kompani
Reprodusere, kopiere eller kopiere materiale fra Hydraulisk økonomisk kompani
Omfordel innhold fra Hydraulisk økonomisk kompani
Denne avtalen skal begynne på datoen for denne.

Deler av dette nettstedet gir brukerne en mulighet til å legge ut og utveksle meninger og informasjon på visse områder av nettstedet. Høyer tilvirker filtrerer, redigerer, publiserer eller anmelder ikke kommentarer før de er tilstede på nettstedet. Kommentarer gjenspeiler ikke synspunkter og meninger fra Høyer tilvirker, dets agenter og/eller tilknyttede selskaper. Kommentarer gjenspeiler synspunktene og meningene til personen som legger ut sine synspunkter og meninger. I den utstrekning det er tillatt i gjeldende lover, skal Høyer tilvirker ikke holdes ansvarlig for kommentarene eller for ethvert ansvar, skader eller utgifter som er forårsaket og/eller påført som følge av bruk av og/eller publisering av og/eller utseende av kommentarene på dette nettstedet.

Høyer tilvirker forbeholder seg retten til å overvåke alle kommentarer og fjerne eventuelle kommentarer som kan anses som upassende, støtende eller forårsaker brudd på disse vilkårene.

Du garanterer og representerer at:

Du har rett til å legge ut kommentarene på nettstedet vårt og ha alle nødvendige lisenser og samtykker for å gjøre det;
Kommentarene invaderer ingen immaterielle rettigheter, inkludert uten begrensning opphavsrett, patent eller varemerke for tredjepart;
Kommentarene inneholder ikke noe ærekrenkende, injurierende, støtende, usømmelig eller på annen måte ulovlig materiale, som er en krenkelse av personvernet.
Kommentarene vil ikke bli brukt til å be om eller markedsføre forretninger eller skreddersy eller presentere kommersiell virksomhet eller ulovlig aktivitet.
Du gir herved Høyer tilvirker en ikke-eksklusiv lisens til å bruke, reprodusere, redigere og autorisere andre til å bruke, reprodusere og redigere noen av kommentarene dine i alle former, formater eller medier.

Hyperkobling til innholdet vårt:
Følgende organisasjoner kan koble til nettstedet vårt uten skriftlig forhåndsgodkjenning:

offentlige etater;
Søkemotorer;
Nyhetsorganisasjoner;
Online katalogdistributører kan koble til nettstedet vårt på samme måte som de hyperkobler til nettstedene til andre oppførte virksomheter; og
Systemomfattende akkrediterte virksomheter bortsett fra å be om ideelle organisasjoner, kjøpesentre for veldedige formål og innsamlingsgrupper for veldedige formål som kanskje ikke lenker til nettstedet vårt.
Disse organisasjonene kan lenke til hjemmesiden vår, til publikasjoner eller annen nettstedinformasjon så lenge lenken: (a) på ingen måte er villedende; (b) ikke feilaktig innebærer sponsing, godkjenning eller godkjennelse av den tilknyttede parten og dens produkter og/eller tjenester; og (c) passer inn i konteksten til den koblende partens nettsted.

Vi kan vurdere og godkjenne andre lenkeforespørsler fra følgende typer organisasjoner:

kjente forbruker- og/eller forretningsinformasjonskilder;
fellesskapssider;
foreninger eller andre grupper som representerer veldedige formål;
online katalog distributører;
Internett -portaler;
regnskaps-, jus- og konsulentfirmaer; og
utdanningsinstitusjoner og bransjeforeninger.
Vi vil godkjenne lenkeforespørsler fra disse organisasjonene hvis vi bestemmer at: (a) koblingen ikke ville få oss til å se ugunstig til oss selv eller til våre akkrediterte virksomheter; (b) organisasjonen ikke har noen negative poster hos oss; (c) fordelen for oss ved synligheten av hyperkoblingen kompenserer fraværet av Høyer tilvirker; og (d) lenken er i sammenheng med generell ressursinformasjon.

Disse organisasjonene kan koble til hjemmesiden vår så lenge lenken: (a) på ingen måte er villedende; (b) ikke feilaktig innebærer sponsing, godkjennelse eller godkjenning av den tilknyttede parten og dens produkter eller tjenester; og (c) passer inn i konteksten til den koblende partens nettsted.

Hvis du er en av organisasjonene som er oppført i avsnitt 2 ovenfor og er interessert i å koble til nettstedet vårt, må du informere oss ved å sende en e-post til Høyer tilvirker. Vennligst inkluder ditt navn, organisasjonsnavnet ditt, kontaktinformasjon samt nettadressen til nettstedet ditt, en liste over eventuelle nettadresser du har tenkt å koble til nettstedet vårt, og en liste over nettadressene på nettstedet vårt som du ønsker å lenke. Vent 2-3 uker på svar.

Godkjente organisasjoner kan lenke til nettstedet vårt som følger:

Ved bruk av vårt firmanavn; eller
Ved bruk av den uniforme ressurslokatoren som er knyttet til; eller
Det er fornuftig å bruke en hvilken som helst annen beskrivelse av nettstedet vårt som det er knyttet til, i konteksten og formatet på innholdet på den koblende partens nettsted.
Det er ikke tillatt å bruke Høyer tilvirker sin logo eller andre kunstverk for å koble sammen en lisensavtale uten varemerke.

Innholdsansvar:
Vi skal ikke holdes ansvarlig for innhold som vises på nettstedet ditt. Du godtar å beskytte og forsvare oss mot alle krav som tas opp på nettstedet ditt. Ingen kobling (er) bør vises på et nettsted som kan tolkes som injurierende, uanstendig eller kriminelt, eller som krenker, på annen måte bryter, eller går inn for brudd på eller andre brudd på tredjeparts rettigheter.

Reservasjon av rettigheter:
Vi forbeholder oss retten til å be om at du fjerner alle lenker eller en bestemt lenke til nettstedet vårt. Du godkjenner umiddelbart å fjerne alle lenker til nettstedet vårt på forespørsel. Vi forbeholder oss også retten til når som helst å endre disse vilkårene og retningslinjene for tilknytning. Ved kontinuerlig å koble til nettstedet vårt godtar du å være bundet til og følge disse vilkårene og betingelsene.

Fjerning av lenker fra nettstedet vårt:
Hvis du finner en lenke på nettstedet vårt som er støtende av en eller annen grunn, kan du når som helst kontakte og informere oss. Vi vil vurdere forespørsler om å fjerne lenker, men vi er ikke forpliktet til å svare deg direkte.

Vi sikrer ikke at informasjonen på dette nettstedet er korrekt. Vi garanterer ikke fullstendigheten eller nøyaktigheten, og vi lover heller ikke å sikre at nettstedet forblir tilgjengelig eller at materialet på nettstedet holdes oppdatert.

Ansvarsfraskrivelse:
I størst mulig grad tillatt av gjeldende lov, utelukker vi alle representasjoner, garantier og betingelser knyttet til nettstedet vårt og bruken av dette nettstedet. Ingenting i denne ansvarsfraskrivelsen vil:

begrense eller utelukke vårt eller ditt ansvar for død eller personskade;
begrense eller ekskludere vårt eller ditt ansvar for svindel eller uredelig feilaktig fremstilling;
begrense noen av våre eller dine forpliktelser på noen måte som ikke er tillatt i henhold til gjeldende lov; eller
ekskludere noen av våre eller dine forpliktelser som ikke kan utelukkes i henhold til gjeldende lov.
Begrensningene og ansvarsforbudene i denne seksjonen og andre steder i denne ansvarsfraskrivelsen: (a) er underlagt foregående avsnitt; og (b) styre alle forpliktelser som oppstår under ansvarsfraskrivelsen, inkludert forpliktelser som oppstår i kontrakt, i tort og for brudd på lovpålagt plikt.

Så lenge nettstedet og informasjonen og tjenestene på nettstedet tilbys gratis, er vi ikke ansvarlige for tap eller skade av noen art.