Vilkår for bruk på nettstedet

1. Vilkår

Ved å gå til dette nettstedet, tilgjengelig fra http://no.imbxg.com, godtar du å være bundet av disse nettstedets vilkår og betingelser for bruk og godtar at du er ansvarlig for avtalen med gjeldende lokal lov. Hvis du er uenig i noen av disse vilkårene, har du ikke adgang til dette nettstedet. Materialet på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett og varemerkerett.

2. Bruk lisens

Det gis tillatelse til midlertidig nedlasting av én kopi av materialet på Høyer tilvirker sitt nettsted for personlig, ikke-kommersiell forbigående visning. Dette er en lisens, ikke en eiendomsoverføring, og under denne lisensen kan du ikke:

Dette lar Høyer tilvirker opphøre ved brudd på noen av disse begrensningene. Ved avslutning vil også visningsretten bli avsluttet, og du bør ødelegge alt nedlastet materiale du har, enten det er trykt eller elektronisk format. Disse vilkårene for bruk er opprettet ved hjelp av vilkårene for bruk av generator .

3. Ansvarsfraskrivelse

Alt materialet på Høyer tilvirker sitt nettsted leveres "som det er". Høyer tilvirker gir ingen garantier, kan det uttrykkes eller antydes, og derfor opphever alle andre garantier. Videre gir Høyer tilvirker ingen uttalelser angående nøyaktigheten eller påliteligheten av bruken av materialet på nettstedet eller på annen måte knyttet til slikt materiale eller sider som er knyttet til dette nettstedet.

4. Begrensninger

Høyer tilvirker eller dets leverandører vil ikke holdes ansvarlig for skader som oppstår ved bruk eller manglende evne til å bruke materialet på Høyer tilvirker sitt nettsted, selv om Høyer tilvirker eller en autorisert representant for dette nettstedet er varslet muntlig eller skriftlig om muligheten for slik skade. Noen jurisdiksjoner tillater ikke begrensninger på underforståtte garantier eller ansvarsbegrensninger for tilfeldige skader. Disse begrensningene gjelder kanskje ikke for deg.

5. Revisjoner og Errata

Materialet som vises på Høyer tilvirker sitt nettsted kan inneholde tekniske, typografiske eller fotografiske feil. Høyer tilvirker vil ikke love at noe av materialet på dette nettstedet er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert. Høyer tilvirker kan når som helst endre materialet på nettstedet uten varsel. Høyer tilvirker forplikter seg ikke til å oppdatere materialene.

6. Lenker

Høyer tilvirker har ikke gjennomgått alle nettstedene som er knyttet til nettstedet sitt, og er ikke ansvarlig for innholdet på et slikt koblet nettsted. Tilstedeværelsen av en lenke innebærer ikke godkjenning fra Høyer tilvirker av nettstedet. Bruken av et lenket nettsted er på brukerens egen risiko.

7. Endringer i bruksvilkår for nettstedet

Høyer tilvirker kan revidere disse vilkårene for bruk for nettstedet når som helst uten forhåndsvarsel. Ved å bruke dette nettstedet godtar du å være bundet av den nåværende versjonen av disse vilkårene for bruk.

8. Ditt personvern

Les våre retningslinjer for personvern.

9. Gjeldende lov

Ethvert krav relatert til Høyer tilvirker sitt nettsted skal være underlagt akseloven uten hensyn til lovkonfliktbestemmelsene.